ÜRÜNLER

ŞEKER PANCARI KÜSPESİ PELETİ (ŞPKP)

ŞPKP, süt, küçük ve büyükbaş besi sanayiinde ideal bir yem malzemesi ve aynı zamanda evcil hayvan yeminde ve yüksek performanslı at endüstrisinde çok değerli bir girdidir.

Pancar şekeri fabrikaları iki yan ürün üretirler; melas ve pancar posası. Birçok fabrikada yaklaşık % 15-25 kuru madde (KM) içeren yaş posa yaklaşık % 88 KM seviyelerine kadar büyük tambur veya buhar kurutucularda kurutulur.

Kurutulmuş Şeker Pancarı Küspesi iki formda bulunur; doğranmış veya pellet olarak. Peletlerin çapı 6 ile 12 mm arasında değişkenlik gösterir.  Pancar, iklim, yetiştirme şekli ve toprak türüne bağlı olarak  % 15-18 arasında değişen şeker içeriğiyle hasat edilir.  Yüksek verim ortalamaları, en fazla olarak Şili, İspanya ve İsviçre’de hektarda 100 ton ile en düşük olarak Rusya, Hırvatistan ve Çin’de hektarda yaklaşık 38 ton arasında değişir.

Bazı bölgeler/ülkeler kurutma işlemi sırasında pancar posasına melas ilave ederler, örneğin; Almanya, Danimarka, İsveç, Birleşik Krallık ve Avusturya. Diğer ülkelerin çoğunluğu melassız ŞPKP üretirler.  Şeker pancarı kuzey yarımkürede 50’yi aşkın ülkede yetiştirilmektedir. Güney yarımküerede şeker pancarı üreten tek ülke Şili’dir.

 Şu an dünyada 450 kadar şeker fabrikası çalışmaktadır, en büyüğü günde 27.000 ton pancar işleyebilmekteyken en küçüğü günde 1.750 ton işliyor.

Standart bir pancar kampanyası ABD’nin üst ortabatı kesimlerinde 240 gün iken Avrupa’da 100-120 gün arasında sürer.

Küresel pancar rekoltesi 265 milyon ton civarındayken, dünya şeker üretiminin sadece % 20’lik kısmı pancardan, büyük kısmı ise Brezilya ve Hindistan’ın büyük farkla liderlik ettiği şeker kamışından elde edilmektedir.

 Küresel kurutulmuş ŞPKP üretimi yaklaşık 7,5 milyon ton civarında tahmin edilmekteyken dünya çapındaki yaş/sıkıştırılmış pancar posası üretimi 10 milyon tonu aşmaktadır.

Kurutulmuş ŞPKP’nın en büyük beş üretici ülkesi Fransa, Almanya, Rusya, ABD ve Mısırdır (birlikte küresel kurutulmuş şeker pancar posasının % 66’sını yani yaklaşık 5 milyon ton üretiyorlar). Buna karşın büyük yaş pancar posası üreticileri, özellikle; Hollanda, Belçika, Polonya, Türkiye, Rusya/Ukrayna ve İran’dır.

ŞPKP, süt, küçük ve büyükbaş besi sanayiinde ideal bir yem malzemesi ve aynı zamanda evcil hayvan yeminde ve yüksek performanslı at endüstrisinde çok değerli bir girdidir.

ÇÖZÜNÜR MADDELİ KURUTULMUŞ DAMITIK TAHILLAR (DRIED DISTILLERS GRAINS WITH SOLUBLES, DDGS)

Yem endüstrisinde çok değerli bir protein ve yağ kaynağıdır. Biz sadece tutarlı besin değeri profilli GDO’suz Avrupa menşeyli DDGS tedarik ederiz.

Çözünür Maddeli Kurutulmuş Damıtık Tahıllar, etanol endüstrisinin besin değeri yüksek yan ürünleridir. Geleneksel kaynaklar bira ve damıtıcılardır. Avrupa etanol sektörünün son 20 yıl içindeki büyümesi, bu son derece değerli, besin değeri açısından zengin ürün için yeni bir kaynak sunmaktadır.

Mıdır/darı, buğday veya arpa (duruma göre hepsinin bir karışımı) kullanılarak üretilir. DDGS, kanatlı, domuz, süt ve besi hayvancılığı endüstrisinin kullandığı orta düzeyde protein içeren hayvan yemi girdisidir.

Hem dökme hem pellet (6, 8 ve 10 mm) halde bulunabilir.

Şu unutulmamalıdır ki 2014’te yakıta karşı gıda tartışması altında sadece % 3 yani 10,5 milyon ton AB hububat arzı etanol üretiminde kullanılabildi.

Diğer yanda AB DDGS’i, 2014 yılında Avrupa süt hayvancılığının % 10’ununa yetecek kadar hayvan yemi katkısı sağlamıştır.

Avrupa, hayvancılığın sürekli büyüyen talebini karşılayabilmek için % 70 oranında yem ithalatına bağımlıdır. Böylece AB DDGS üretimini desteklemek, pahalı ithalat gereksinimini azaltmaktadır.

Ancak tüm DDGS’ler eşit yapılmamıştır!

Hangi kaynaktan DDGS satın alınacağına karar verilirken dikkat edilecek bazı faktörler:

DDGS dünyası genel olarak ikiye ayrılabilir; Avrupa GDO’suz mısır veya buğday DDGS’i ve ABD GDO’lu mısır DDGS’i.


ABD DDGS’i sadece mısır/darı kullanılarak üretilirken Avrupa’da mısır, buğday ve arpa etanol üretiminde kullanılmaktadır.


ABD DDGS’i dökme ve konteynerde taşınmaktadır. ABD’den Avrupa, Fas ve Akdeniz’e handimax ve panamax gemilerde taşınırken, gemi ambarları birkaç etanol fabrikasından gelen DDGS ile doldurulabilir. Bu durumda besin değer profili, bu karışıma bağlı olarak değişecektir. Ortaya çıkan varyasyon satın aldığınız DDGS’in kesin besin değer profili hesaplamasını zorlaştırmaktadır.  Tek kaynaktan alınan ve sevkedilen AB DDGS’i bu belirsizliği ortadan kaldırmaktadır.


Mısır/darı DDGS’i buğday DDGS’inden daha yüksek ham yağ seviyesine sahiptir ve buna bağlı olarak daha fazla enerji verir.


Buğday DDGS’i mısır/darı DDGS’ine kıyasla daha yüksek profat, ham protein (HP) ve ham yağ (HY) içerir.


Buğday DDGS’inden mısır/darı DDGS’ine göre daha sert pelet üretilir. Mısır/darı DDGS’i taşımada ufalanmaya açıktır. Pelet haldeki DDGS, nakliye maaliyetini düşüren üstün bir istif faktörüne sahiptir.


Etanol üretiminde kullanılan teknolojiler fabrikadan fabrikaya değişkenlik gösterir. Buna göre besin değer kalitesi de değişir.


Etanol fiyatlarına bağlı olarak bazı fabrikalar üretimi sürdüremeyecektir–başlangıçta üretim işlemi dengeye oturana kadar DDGS kalitesi değişecektir.

Dökme ve konteyner seçenekleri mevcuttur. Beet & Feed sadece GMP+ belgeli DDGS ticareti yapar.

GMP, Good Manufacturing Practices’in kısaltmasıdır.

+ işareti, HACCP (Hazards, Analysis and Critical Control Points) ile entegrasyonunu gösterir.

GMP+’ın amacı güvenli gıda üretimine katkı sağlamaktır.

GMP + Yem Belgelendirmesi programı sadece yem üretim tesislerine ilişkin koşulları değil, aynı zamanda depolama, nakliye, personel, prosedürler, dokümantasyon vb için de tanımlar.